ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ
Trending

ಮೂಗಿನ ಮೂಲಕ ಹಾಕುವ ಇನ್ಕೋವ್ಯಾಕ್ ಕೋವಿಡ್ ಲಸಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ

Share news

ಭಾರತ್ ಬಯೋಟೆಕ್ ನ ಮೂಗಿನ ಮೂಲಕ ಹಾಕುವ ಕೋವಿಡ್ ಲಸಿಕೆ ಇನ್ಕೋವ್ಯಾಕ್ ನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವ ಡಾ. ಮನ್ಸುಖ್ ಮಾಂಡವಿಯಾ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಚಿವ ಜಿತೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ರವರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಡಿಸೆಂಬರ್ ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ್ ಬಯೋಟೆಕ್ ಸ್ವದೇಶಿ ಮೂಗುನಾಳದ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಪ್ರತಿ ಶಾಟ್ ಗೆ 325 ರೂ. ಗೆ ಹಾಗೂ ಖಾಸಗಿ ಲಸಿಕೆ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಶಾಟ್ ಗೆ 800 ರೂ. ಗೆ ‌ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ .ಇದು SARC – ಕೋವಿಡ್ 2 ಅಲೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿತವಾಗಿರುವ ಮೊದಲ ಮೂಗಿನ ಲಸಿಕೆಯಾಗಿದೆ.


Share news

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button