shorts

ಭಾರತದ ಒಟ್ಟು ಟೋಲ್ ಆದಾಯದ ಶೇ. 28 ರಷ್ಟು ದಕ್ಷಿಣದ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಬರುತ್ತಿದೆ.

Share news

ಭಾರತದ ದಕ್ಷಿಣ ರಾಜ್ಯಗಳಾದ ತಮಿಳುನಾಡು, ಕರ್ನಾಟಕ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ, ತೆಲಂಗಾಣ ಮತ್ತು ಕೇರಳ ದೇಶದ ಒಟ್ಟು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಪೈಕಿ ಕೇವಲ ಶೇ. 19 ರಷ್ಟು ಹೆದ್ದಾರಿ ಹೊಂದಿವೆ. CAG ಆಡಿಟ್ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ರಾಜ್ಯಗಳು ದೇಶದ ಒಟ್ಟು ಟೋಲ್ ಆದಾಯದ ಶೇ. 28 ರಷ್ಟು ಹಣ ಪಾವತಿಸುತ್ತಿವೆ. ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ NHAI ಗಳಿಸಿದ ಟೋಲ್ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣದ ರಾಜ್ಯಗಳು ಒಟ್ಟು 28,523.88 ಕೋಟಿ(ಶೇ 28.75) ರೂಪಾಯಿ ಪಾವತಿಸಿವೆ.


Share news

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button