shorts

ಖಲಿಸ್ತಾನ ಪರ ಉಗ್ರವಾದವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಧನಸಹಾಯ

Share news

ಭಾರತದ ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವ ಎಸ್ ಜೈಶಂಕರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ, “ಖಲಿಸ್ತಾನ ಪರ ಉಗ್ರವಾದ”ವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಬ್ರಿಟನ್‌ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನ ಭದ್ರತಾ ಸಚಿವ ಟಾಮ್ ತುಗೆಂಧತ್ ಅವರು 95,000 ಪೌಂಡ್ (ಸುಮಾರು 1 ಕೋಟಿ ರೂ.) ಹೊಸ ಧನಸಹಾಯವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.


Share news

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button