ರಾಜ್ಯ

ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಹನಿ ನೀರಾವರಿಗೆ 2,900 ಕೋಟಿ ಹಾಗೂ ನಗು ಮಗು ಯೋಜನೆಗೆ 12.5 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ

Share news

ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ತೋಟಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹನಿ ನೀರಾವರಿಗಾಗಿ 2,900 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಜತೆಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ನೆರವು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ನೀರಾವರಿ ಪಂಪ್‌ಸೆಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಐವತ್ತೆರೆಡು ಸಾವಿರದ ಐನೂರ ತೊಂಭತ್ತು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಹಾಯಧನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಹಾಗೂ ರೇಷ್ಮೆ ಕೃಷಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ 15,245 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಹೆರಿಗೆಯಾದ ತಾಯಂದಿರು ಮತ್ತು ನವಜಾತ ಶಿಶುಗಳಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಮನೆಗೆ ತಲುಪಿಸಲು ಸಾರಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದುಗಿಸುವುದಕ್ಕೆ ‘ ನಗು ಮಗು ವಾಹನ ‘ ಯೋಜನೆಗೆ 12.5 ಕೋಟಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ರೈತರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಸಹಾಯವಾಗಲಿದೆ.


Share news

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button