Latest News

compass, nautical, vintage

ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ಮರೆಯಲಾಗದ ಸುರಪುರದ ದಂಗೆ

ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸುರಪುರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಚಳವಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಳ. ಸುರಪುರದ ರಾಜ ವೆಂಕಟಪ್ಪ ನಾಯಕನು. ಸಂಗೊಳ್ಳಿರಾಯಣ್ಣ ಕೂಡ ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಇವನ ಸಹಾಯವನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದನು. ೧೮೩೫ರಲ್ಲಿ ಕಿರಿಯ ವಯಸ್ಸಿನ ರಾಜ ವೆಂಕಟಪ್ಪನು ರಾಜ್ಯ ಗದ್ದುಗೆ ಯನ್ನೇರಿದನು. ಬ್ರಿಟಿಷರ ಹಿಡಿತದಿಂದ ಹೊರಬರುವ ಉತ್ಸಾಹ ದಿಂದ ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ಅರಬ್ಬರನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದನು. ಇದನ್ನು ಬ್ರಿಟಿಷರು ಸಹಿಸದಾದರು. ಹೈದರಾಬಾದಿನ ನಿಜಾಮನಾದ ಸಾಲರ್ ಜಂಗನ ಸಹಾಯವನ್ನು ಕೇಳಿ ತಿರಸ್ಕೃತಗೊಂಡಿದ್ದನು. ಬ್ರಿಟಿಷರು ಇವನನ್ನು ಬೇಟೆಯಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿ ಸೆರೆಹಿಡಿದರು. ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ...
Read more

Must Read

Popular Posts

Get in Touch

Most popular

Privacy Policy
Terms of use

© Copyright 2024 – All Rights reserved