Latest News

tiger, animal, wildlife

ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹುಲಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ..

ಹುಲಿ ಅಂದಾಜು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹುಲಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಇಲಾಖೆಯ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, 2018 ರಲ್ಲಿ ಹುಲಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 404 ಆಗಿತ್ತು, ಅದು ಈಗ 435 ಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ. ನಾಗರಹೊಳೆ ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು 149 ಹುಲಿಗಳು ವರದಿಯಾಗಿವೆ, ನಂತರ ಬಂಡೀಪುರ ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶ 143 ಹುಲಿಗಳಿವೆ. ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಚಿತ್ರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯು 2018 ರಲ್ಲಿ 49,79,803 ರಿಂದ 2023 ರಲ್ಲಿ 66,86,450 ಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
Read more

Must Read

Popular Posts

Get in Touch

Most popular

Privacy Policy
Terms of use

© Copyright 2024 – All Rights reserved